سوالات متداول

چند روز برای نصب تجهیزات نیاز دارید؟

2020-05-21
این به حالت مختلف بستگی دارد ، بیشتر ابزار ما می تواند در 3 ساعت توسط مشتریان نصب شود ، ما قبل از نصب آموزش آنلاین / آموزش کارخانه را انجام خواهیم داد.